Cerca
google facebook twitter Instagram youtube
blog
 
Avís legal  

L’accés a la pàgina web de PIGOT-DIS, S.L. o, si s’escau, a la seva botiga virtual, i a la informació relativa a qualsevol dels productes continguts en la mateixa comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal, concerneix a la recopilació, ús i divulgació de dades personals que PIGOT-DIS, S.L. pot sol·licitar-li al llarg de la seva relació amb vostè, per exemple al visitar la nostra pàgina web, comprar productes i contractar serveis de PIGOT-DIS, S.L. o al trucar a empreses associades.
Si us plau, dediqui uns minuts a llegir el següent document per conèixer millor com manipulem la informació, quin tipus de dades recollim i com utilitzem i amb quina finalitat, a qui els hi facilitem i què fem per protegir la seva informació personal. La seva privacitat es crucial per PIGOT-DIS, S.L. i ens preocupem per protegir-la.
                              
Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització.              

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. PIGOT-DIS, S.L. es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web de PIGOT-DIS, S.L. o, si s’escau, de la seva botiga virtual des d’aleshores.      

PIGOT-DIS, S.L. es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts de la pàgina web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.  


Propietat intel.lectual i industrial         

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, il·lustracions, textos, gràfics, fotografies, imatges, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat exclusiva de PIGOT-DIS, S.L. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de PIGOT-DIS, S.L.              


Usos prohibits i permesos        

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable la legislació vigent.        
Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi per escrit PIGOT-DIS, S.L., establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de PIGOT-DIS, S.L.


Responsabilitats

PIGOT-DIS, S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la pàgina web que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.      

PIGOT-DIS, S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web de PIGOT-DIS, SL ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web o botiga virtual de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de PIGOT-DIS, SL, excepte autorització expressa d’aquesta última.          

PIGOT-DIS, S.L. no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena i productes oferts a través de la pàgina web i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l'anterior puguin produir per:                

• absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat,    exactitud i suficiència;
• incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
• infracció dels drets dels consumidors i usuaris;            
• infracció dels drets de propietat intel lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il.lícita;                
• en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

PIGOT-DIS, S.L. tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:      

• interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PIGOT- DIS, SL;        
• intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;       
• ús indegut o inadequat de la pàgina web de PIGOT-DIS, SL;  
• errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.  

Aquest missatge és CONFIDENCIAL, essent d'ús exclusiu del seu destinatari. Si vostè no és el destinatari, re-enviï el missatge immediatament a l'adreça remitent i esborri'l. PIGOT-DIS, S.L. inclourà en un fitxer, l'adreça d'e-mail i la resta de dades facilitades per vostè a fi de gestionar la tramesa de comunicacions. Per tal d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, remeti la seva sol.licitud a C/ XALOC POL. IND. CAMP LLONG 2, de Balaguer 25600 Lleida.

         

PIGOT-DIS S.L. Pol·lígon Industrial Camp Llong Carrer Xaloc, Parcel·la 2 25600 Balaguer (Lleida)    Tel: 973 44 60 60    pigot@pigot-dis.com   -AVÍS LEGAL-